Kuburović: Gotov Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Radna grupa Ministarstva pravde okončala je rad na izradi Nacrta novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i uskoro će o njemu biti otvorena široka javna rasprava, izjavila je danas ministarka pravde Nela Kuburović.

„Cilj novog zakona je da pruži efikasan mehanizam zaštite građana, kao i da omogući međunarodnu razmenu podataka o ličnosti”, napomenula je Kuburović ukazujući da je Nacrt, pored usklađivanja sa novim propisima EU, uzeo u obzir i preporuke Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Govoreći na konferenciji posvećenoj novim pravilima i pravnoj regulativi o zaštiti podataka o ličnosti u sektoru bezbednosti koja je danas održana u Klubu poslanika, Kuburović je ukazala da je osnovni uslov za međunarodnu razmenu podataka poštovanje istih pravila i stepena zaštite koji važe za zaštitu podataka o ličnosti između različitih međunarodnih subjekata.

„U vremenu novih informacionih tehnologija, potrebe nesmetanog protoka ljudi, robe i kapitala, zaštita ljudskih prava i sloboda je svakako osnovni preduslov za takvu razmenu”, istakla je ministrka pravde.

Ona je podsetila da se postojeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti primenjuje od 1. januara 2009. godine, ali budući da je prevaziđen i da mu nedostaje veći broj važnih odredbi Vlada je usvojila Strategiju zaštite podataka o ličnosti kojom se utvrđuju ciljevi, mere i aktivnosti, kao i uloga i odgovornost izvršne vlasti, nadzornog organa i drugih subjekata,.

Te izmene i nove društvene okolnosti, kako je naglasila, iziskivale su normativno uskladivanje sa poslednjim izmenama evropskog zakonodavstva i u našoj zemlji, pa je Ministarstvo pravde je oformilo radnu grupu za izradu nacrta novog Zakona o zaštiti podataka licnosti, što je definisano i Akcionim planom za Poglavlje 23.

(Tanjug)

Podeli