DUNP : Raspisan konkurs za četiri nastavnika i dva asistenta

Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP) zbog potrebe za zapošljavanjem novog nastavnog kadra,raspisao  konkurs za izbor četiri nastavnika i dva asistenta i to izbor nastavnika u odgovarajuća nastavno-naučna zvanja i asistenata sa doktoratom.To su uslovi koje moraju ispunjavati radi zasnivanja radnog odnosa,objavljeno je u Službenom glasniku Republike Srbije.

Na studijskom programu  matematika biće izabrani nastavnici a asistenti će biti primljeni na studisjkom programu psihologija.Svi kandidati moraju ispunjavati uslove iz Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika pored opštih uslova koji su predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju.

Senat ove visokoobrazovne ustanove je taj koji određuje da li je potrebno zaposliti izabrane nastavnike i asistente a na inicijativu Veća departmana kojem odgovarajući studijski program pripada.

Konkurs je objavljen u petak,10.novembra i traje 15 dana do kada se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove mogu prijaviti.

 

B.B.

Podeli