BNV: Omogućiti nabavku lektire na bosanskom jeziku

U Bošnjačkom nacionalnom vijeću održan je sastanak predstavnika Vijeća zaduženih za obrazovanje sa direktorima osnovnih škola iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice na temu nabavke školske lektire na bosanskom jeziku. Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u mjesecu oktobru donijelo je odluku o dodjeli novčanih sredstava osnovnim školama za nabavku školske lektire i dostavilo školama Listu publikacija namijenjenih djeci/učenicima od značaja za obrazovanje i vaspitanje, te za bogaćenje bibliotečkog fonda biblioteka osnovnih škola.

Imajući u vidu da je cjelokupna ponuda publikacija koje se nalaze na dostavljenoj listi samo na srpskom jeziku, na sastanku je zaključeno da se Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja uputi zajednički dopis sa zaključcima sastanka.

 

Podeli