Ugljanin: Zbog opstanka Bošnjaka u Sandžaku neophodna revizija Akcionog plana

Delegacija misije OEBS u Srbiji predvođena zamjenikom šefa misije, Džozefom Melotom posjetila je Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV). Sa njima je o aktuelnoj situaciji u Sandžaku razgovarao predsjednik BNV Sulejman Ugljanin.

Ugljanin je goste upoznao sa aktivnostima Vijeća u procesu izrade Akcionog plana, kao i sa razlozima za pokretanje inicijative da Vlada Srbije i Evropska Unija pristupe reviziji Akcionog plana za poglavlja 23 i 24.

On je takođe sa gostima razgovarao I o specifičnim problemima i potrebama koje imaju Bošnjaci u odnosu na druge manjine u Republici Srbiji a koje su vezane za rješavanje vitalnih manjinskih pitanja međudržavnim sporazumima. Ugljanin je naglasio das u za Bošnjake posebno važne nadlježnosti Vijeća u rješavanju pitanja vezanih za status, identitet i prava Bošnjaka, što je definisano članom 10, tačka 14. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina.

Bošnjaci su autohton narod u Sandžaku, kulturan, civilizovan, koji je na direktnim izborima dao legitimitet Bošnjačkom nacionalnom vijeću da rješava vitalna pitanja od značaja za Bošnjake kroz institucije u procesu evrointegracije zemalja zapadnog Balkana, istakao je Ugljanin.

A. Ni.

Podeli