Opasno pored škole u Muru

Škole u prigradskim naseljima u Novom Pazaru, naročito one pored magistralnih puteva, imaju izražen problem opasnosti u saobraćaju kojem su izložena deca od kuće do škole. Takav slučaj je i sa Osnovnom školom „Mur“. Decu u nižim razredima roditelji svakodnevno prate do škole.

Osnovna škola u naselju Mur ima preko 700 đaka od kojih većina svakodnevno dolazi pored magistralne saobraćajnice do svoje škole. U 13 odeljenja nižih i 14 viših razreda nastavu pohađaju deca iz Mura, Bajevice, Zaguljače, Oholja i Roginja. Svi se oni suočavaju, kao putnici ili pešaci, sa opasnostima u saobraćaju.

„Rizično je i ova škola se nalazi na takvoj lokaciji gde deca molraju da prelaze magistralni put. Bilo je različitih predavanja za decu iz Gradske uprave i Odeljenja Saobraćajne policije. Predavanja su svakodnevna i u školi u okviru različitih predmeta“, kaže direktor škole Hilmo Šabanović.

Decu, pogotovu mlađu, svakodnevno prate roditelji do škole i nazad. Česte su i patrole Saobraćajne policije pa su im meštani zahvalni na tome. Prema mišljenju roditelja nedostaje još pešački prelaz prema Paralovu, ali i malo veća pažnja vozača u prolazu.

Podeli