Šest važnih promena u zdravstvu

Do kraja godine možemo očekivati usvajanje šest važnih promena u zdravstvu, a u okviru nacrta zakona o zdravstvenom osiguranju. Uključivanje privatnog zdravstvenog sektora u državni, inovativne terapije, prava koji građani imaju na teret zdravstvenog osiguranja biće proširena, obavezni skrining pregledi, plaćanje troškova hitne medicinske pomoći u inostranstvu, samo su neke od promena koje donosi novi zakon.

Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, Meha Mahmutovića,  do kraja godine pred Skupštinom će se naći i novi zakon o zdravstvenoj zaštiti. Novi zakon  predviđa da upravljanje domovima zdravlja sa lokalnog pređe na republički nivo, odnosno, preduzetnici će moći da zakupe i urede dio bolnice.

“Rađen je i ugovor sa privatnim sektorom. Sad se može raditi katarakta, vantelesna oplodnja, dijaliza i hiperbarična komora. U novom nacrtu očekuje se još jedna od novina, to je javno-privatno partnerstvo u zdravstvu” – rekao je Mahmutović za “Blic”.

Javno-privatno partnerstvo bi praktično značilo da neki preduzetnik može da sklopi ugovor sa RFZO na, recimo, 20 godina, da obavlja zdravstvenu delatnost u nekoj bolnici. On bi tako bio u obavezi da sredi taj deo bolnice i nabavi svu potrebnu aparaturu za određenu granu medicine kojom bi se bavio. Pacijenti bi se lečili o trošku zdravstvenog osiguranja, preduzetniku bi RFZO to plaćao, a bolnica bi bila savremeno opremljena, pa bi svi bili na dobitku.

Prava koji građani imaju na teret zdravstvenog osiguranja biće proširena, pa tako, na primer, žene koje su operisane od karcinoma dojke i kod kojih je urađena mastektomija, odstranjenje jedne ili obe dojke, imaće mogućnost da o trošku osiguranja urade korekciju ili rekonstrukciju.

Novina su i obavezni skrining pregledi. Pošto su redovne kontrole dobar put ka prevenciji bolesti, a rano otkrivanje omogućuje brže izlečenje, svi će morati da idu na preglede kako bi imali mogućnost da se leče o trošku  RFZO. U pripremi su i dva nova skrining programa – za dijabetes i depresiju.

Novim zakonom proširen je krug onih kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita u punom iznosu – davaoci organa, ćelija i tkiva, osim za lijekove i medicinska sredstva, osiguranici iz kategorije “naročito osetljiva populacija”, kao što su stari, deca, žene, trudnice, porodilje, Romi.

Uređuje se i plaćanje troškova hitne medicinske pomoći u inostranstvu u slučaju kada osiguranik pre odlaska nije pribavilo potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite, tako što te troškove plaća RFZO, a onda ih potražuje (refundira) od osiguranika.

U pripremi je čitav set novih zakona – o zdravstvenom osiguranju, lekovima, medicinskim sredstvima, psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, sanitarnom nadzoru, prekursorima, zaštiti stanovništva od duvanskog dima, predmetima opšte upotrebe i tra­nsplantaciji- navodi se u listu “Blic”.

Podeli