Novi način zakazivanja pregleda

Novi način zakazivanja pregleda kod izabranog lekara traje već tri meseca. Ovo je bolji i sigurniji način kako za pacijente tako i za doktore, istakla je načelnica službe za Zdrastvenu zaštitu odraslog stanovništva Nataša Mijailović.

Zakazivanje pregleda kod izabranog lekara može se vršiti na tri načina, istakla je načelnica službe za Zdrastvenu zaštitu odraslog stanovništva Nataša Mijailović. Kako kaže, dosta pacijenta je upoznato sa ovom procedurom, dok oni koji nisu, kada dođu budu upoznati.

„Može da pozove telefonom i zakaže pregled. Onda može da dođe u trijažu kod izabrane sestre a treći način je pozivanje call centra. Sve ovo važi za normalne preglede dok se hitna stanja uvek odmah zbrinu. Takođe, oni pacijenti koji imaju uput na kome piše prioritet zbrnjavaju se odmah i bez zakazivanja.

Pacijenti uglavnom zakazuju telefon i kako kažu zadovoljni su terminima koje dobiju.

Kada je u pitanju zakazivanje pregleda kod nekog specijaliste, pacijenti se moraju javiti prvo svom izabranom lekaru koji će im onda naći termin koji su specijalisti na početku meseca objavili.

„Mi ne možemo da izmislimo termin ako ga ne daju specijalisti. Na osnovu pravila koji oni moraju da ispoštuju izbacuju onoliko termina koliko oni mogu da stignu da pregledaju. Na uputu piše ime doktor, datum i vreme zakazanog termina. Mnogi pacijenti su nezadovoljni zato što je to neki duži period do zakazanog termina. Međutim, ono što sam ja primetila termini se zakazuju, recimo sada se zakazuje za oktobar a kod nekih specijalista termini su popunjeni čak do decembra.

Mijailović je naglasila da izabrani lekari zakazuju samo prvi pregled kod određenog specijaliste, dok kontrolu zakazuje taj specijalista a ne izabrani lekar. Jedino u slučaju da nije potreban kontrolni pregled, takve pacijente dalje zbrinjavaju izabrani lekari, istakla je Mijailović.

 

Podeli