Posao za osobe ometene u razvoju

Nacionalna služba za zapošljavanje u Novom Pazaru,na čijoj evidenciji se trenutno nalazi 157 osoba sa posebnim potrebama,maksimalno se trudi da ovim licima pomogne da dođu do posla kroz čitav niz mera aktivne politike zapošljavanja.Kroz program novog zapošljavanja upošljena su tri lica kod poslodavaca,dvoje njih je pokrenulo samostalni posao a kroz program Javnih radova upošljeno je čak 20 osoba sa posebnim potrebama.

Od  ukupno 157 osoba ometenih u razvoju koji su na evidenciji, 69 je žena ,57 je sa završenom osnovnom školom,treći stepen ima 35,četvrti 19 i 4 lica imaju završeno fakultetsko obrazovanje.Prema podacima ove službe,do posla je u prvih šest meseci 2017.godine došlo 39 osoba sa posebnim potrebama.Aida Bojadžić,PR novopazarske Nacionalne službe za zapošljavanje najavila je da će u narednom periodu kroz obuke za tržište rada uključiti najmanje pet osoba jer je želja da se informatički opismeni i ova kategorija lica kako bi u narednom periodu olakšali njihovo zapošljavanje.

Novopazarska firma “Mizan” koja se bavi proizvodnjom veša jedna je od firmi koja je kroz program zapošljavanja uposlila 2 osobe sa posebnim potrebama koje su nakon šest meseci probnog rada pokazale da odlično obavljaju posao za koji su zadužene pa su tako i ostale da rade u njoj.Pravnica ove firme,Mersiha Ćorović ističe da se ni jednog trenutka nisu dvoumili da zaposle ovakve osobe jer,kako kaže,oni na osobe sa invaliditetom ne gledaju kao građane drugog reda već kao osobe sa kojima treba živeti a ne živeti pored njih i da im treba pružiti šansu da rade i pokažu koliko mogu.Zato je apelovala na sve novopazarske preduzetnike da se rukovode primerom firme “Mizan” i daju šansu osobama sa invaliditetom da rade.

Tahir Delić,sekretar Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama kaže da je u Novom Pazaru u poslednje vreme učinjen veliki pomak kada je u pitanju zapošljavanje osoba ometenih u razvoju ali ujedno i apeluje na državne organe i druge relevantne institucije da se uključe u sve programe kroz koje mogu pomoći ovim osobama da dođu do posla.

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje pozivaju sve privatne preduzetnike da se uključe u program zapošljavanja osoba sa invaliditetom jer ova služba,po rečima Aide Bojadžić, ima dosta sredstava koja su namenski opredeljena za podsticaj zapošljavanja ovih osoba.

Podeli