U Novom Pazaru socijalna zaštita za osobe ometene u razvoju na zavidnom nivou

Svaki pojedinac i porodica kojima je neophodna društvena pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba imaju pravo na socijalnu zaštitu, u skladu sa zakonom.”Usluge socijalne zaštite u Novom Pazaru se dosta dobro održavaju i sprovode iako nije baš lako” ocenjuje sekretar Društva za pomo       ć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Tahir Delić.

Socijalna zaštita, u smislu zakona, jeste organizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti.Novopazarsko Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama (MNRO) trenutno pruža usluge dnevnog boravka i predah porodice a u planu je da se  i neke dodatne usluge obezbede ovim osobama a to je njihov smeštaj u okviru ove institucije.

Osobe ometene u razvoju ,po rečima Tahira Delića,generalno su u Srbiji i dalje najobespravljeniji građani iako je u Novom Pazaru po tom pitanju napravljen veliki pomak u pozitivnom smislu.On smatra da sve što je zakonom propisano ne može i da se implementira jer za sve to treba dosta materijalnih sredstava a ona nedostaju u velikoj meri.

B.B.

Podeli