Nesavjesni građani nenamjenski troše vodu

Potrošači u svim visinskim zonama uredno su snabdjeveni vodom u ljetnjem periodu, pa čak i u danima sa tropski visokim temperaturama kada je potrošnja uvećana i do tri puta. Za razliku od ranijih godina ne postoji bojazan da vode neće biti i u nastavku ljetnjeg perioda. Uprkos tim činjenicama na području Novog Pazara izražen je problem nenamenske potrošnje pijaće vode. Apel na sve građane da vodu troše namjenski uputili su nadlježni organi.

Novopazarci su i ovog ljeta uredno snabdjeveni vodom uprkos povećanoj potrošnji usljed visokih temperatura. Postojeći kapaciteti mogu da zadovolje potrebe svih potrošača, čak i u trećoj visinskoj zoni te ne postoji bojazan da nećemo imati dovoljne količine vode do kraja ljetneg perioda. Apelujući na građane da troše vodu samo namenski, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” Hanefija Brničanin podsjetio je da je grad uz pomoć prijatelja u protekle tri godine uložio značajne napore i novac kako bi danas svi potrošači bili obezbjeđeni vodom.

Apel da se voda troši namenski uputili su i iz Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Gradske uprave Novog Pazara. Kao jednu od mjera savjetuju da za pranje tepiha ili recimo zalivanje bašte građani vodu koriste sa javnih česama.

Voda kojom se građani snabdjevaju je isključivo namijenjena za piće, ličnu higijenu i osnovne životne potrebe. Baš ta voda troši se i na pranje vozila, dvorišta, zalivanje travnjaka, voćnjaka i punjenje bazena. U mnogim gradovima u Srbiji sprovodi se kaznena politika prema nesavjesnim građanima. Minimalna kazna za nenamjensko trošenje vode je 5. 000 dinara.

A.Ni.

Podeli