I voćkama je vruće

Ekstremno visoke temperature  praćene sušom, mogu da ostave jako negativan utjecaj na sve voćne kulture koje se uzgajaju na našem regionu. Zato, prema riječima stručnjaka treba voditi računa o zaštiti, ali i o prevenciji kod same sadnje i uzgoja svih voćnih kultura.

Uslijed visokih temperatura sve voćne kulture, a posebno malina je pretrpjela tzv. temperaturni šok, koji je rezultirao skraćenim periodom sazrijevanja i berbe, te manjom veličinom ploda. Primjenom kompleksnih mjera agrotehnike i pomotehnike , može se smanjiti negativan utjecaj ovih klimatskih uslova na voće.

Prevencija , odnosno zaštita samih voćki prije same sadnje , bitan je proces koji u velikoj mjeri odlučuje za kvalitet i uspješnu berbu samih voćki , jer štete koje se naprave prilikom sadnje , teško se mogu otkloniti u uzgojnom periodu.

Kako je istakla stručna saradnica iz Poljoprivredne stručne savjetodavne službe,  Silvija Hodžić, treba voditi računa o nekoliko stavki i to:

  • Rejonizaciji terena
  • Sortimentu
  • Ishrani voćki
  • Navodnjavanju
  • Pripremi zemljišta i
  • Obradi zemljišta

Prema njenim riečima, jako bitan postupak je i postavljanje mreža za zasjenu ,koja je kako ističe, skupa investicija, ali ako se uporedi sa štetom koju napravi suša, je ipak isplativa. Utjecaj suše će se negativno odraziti na voće i u narednom periodu, jer je voćka sada u fazi formiranja cvjetnih pupopljaka za narednu godinu, dodala je Hodžić.

Ovakvi vremenski uslovi takođe, pogoduju i prenamnožavanju štetnih grinja  koje dovode do povećanja problema i smanjenja prinosa voćnih kultura koje se gaje na našem prostoru, dodala je Hodžić.

 

I.Hodžić

 

 

 

 

Podeli