Počela izgradnja dodatne zgrade Centra za azilante u Tutinu

Počela je izgradnja dodatne zgrade Centra za azilante u Tutinu, koja će biti kapaciteta 250 smeštajnih mesta za migrante. Sredstva su obezbeđena uz pomoć Evropske unije, a projekat sporovodi Međunarodna organizacija za migracije. Rok za završetak radova je 120 dana.

Ispred Delegacije Evropske unije Nikolaj Bizel kaže da je izbgelička kriza stvorila  veliki pritisak na Srbiju, koja je uspela da upravlja tokovima migranata i ponaša se odgovorno i humano. Evropska unija je pomogla Srbiji od početka krize, te je do sada izdvojeno 80 miliona evra za prihvatne centre. Za izgradnju dodatne zgrade u Tutinu, koja je namenjena tražiocima azila izdvojeno je 270.000 evra,a projekat sprovodi Međunarodna organizacija za migracije. Cilj je da se poboljšaju uslovi za migrante.

Ovo je jedan od 20 prihvatnih centara u Srbiji. Zgradu za migrante će  kao i sve izgrađene, kada prođe migrantska kriza biti u funkciji građana, koji će objekat koristiti i druge svrhe. Komesar Komeserijata za izbeglice Vladimir Cucić  kaže da je zadovoljstvo i čast imati odgovornog donatora, kakav je  Evropska unija.

Predsednik Tutina Šemsudin Kučević ocenio je ovaj projekat kao veoma značajan. On je rekao da je Tutin u najtežoj situaciji zajedno sa celom Srbiji pristupio odgovorno zadatku da se migrantima obezbede normalni uslovi za život.

Šefica Kancelarije za međunarodnu orgranizaciju za migracije Lidija Marković kaže da bez dobre saradnje sa predstavnicima opština svi planovi ne bi bili uspešno realizovani.  Planirano je da objekat bude završen pre zime.

“Prema projektu zgrada će biti sagrađena po svim evropskim standardima”, kaže upravnik Centra za smeštaj azilanata u Tutinu Sead Reč.

U Tutinu se trenutno nalazi 34 azilanta. Među njima je i dece, koja če od 1.septembra poći u školu i za njih će imati dovoljno mesta u tutinskim školama, dok je jedan broj mališana već počeo da pohađa nastavu.

Podeli