Izbjegnite kazne: ističe treća rata za plaćanje poreza

Treća rata za plaćanje poreza na imovinu za 2017. godinu dospijeva 14. avgusta. Neplaćanje poreza predstavlja poreski prekršaj za koje su propisane novčane kazne od 5000  dinara za fizička lica, za preduzetnike  40 000 dinara i čak  100 000 dinara za pravna lica.

Iz Gradske uprave za naplatu javnih prihoda apeluju na građane da podnesu poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti koje posjeduju , a nisu prijavili kako protiv istih ne bi bila podnijeta prekršajna prijava.

Takođe apeluju na poreske obveznike da redovno izmiruju plaćanje poreskog duga, odnosno reprograma, koji su zaključili sa Gradskom upravom za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, a povodom lokalnih javnih prihoda grada Novog Pazara.

Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave koje poreska rješenja za tekuću godinu počnu da uručuju od 15. maja. Porez na imovinu se plaća u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.

I.Hodžić

Podeli