Subvencije za nova radna mjesta

Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa Gradskom upravom Novog Pazara, raspisuje javni poziv poslodavcima za dodjelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mjestima. Javni poziv je raspisan do 31. novembra 2017. godine.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mjestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru u jednokratnom iznosu radi zapošljavanja nezaposlenih lica koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su :

  • mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama ili mladi koji posao traže duže od 12 mjeseci.
  • stariji od 50 godina
  • Romi
  • osobe sa invaliditetom
  • mladi do 30 godina starosti sa statusom djece palih boraca, djece bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima , porodičnog nasilja
  • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave, prema mjestu zapošljavanja lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije.

Prema raspisanom javnom pozivu postoje jasna pravila koji poslodavci imaju, odnosno nemaju pravo na subvenciju za zapošljavnje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica.

Pravo na subvenciju ne mogu ostvariti :

  • državni organi
  • poslodavci kod kojih se smanjio broj zaposlenih za prethodna tri mjeseca
  • poslodavci koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u toku prethodne tri godine.
  • posodavci koji obavljaju djelatnost koja se nalazi na spisku djelatnosti koji su sastavni dio ovog javnog poziva.

Zahtjev sa biznis planom podnosi se u dva primjerka nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mjestu zapošljavanja lica, neposredno ili putem pošte.

Informacije o programu i  djelatnostima mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili u  prostorijam Odjeljenja za privredu Gradske uprave Novog Pazara.

 

Irma Hodžić

 

Podeli