BNV: Otklonjene prepreke u štampanju udžbenika na bosanskom

Na današnjem sastanku predstavnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za udžbenike postignut je dogovor o svim pojmovima koji određuju nacionalni i kulturni identitet Bošnjaka uključujući i termin Sandžak kao i o njihovom korištenju u rukopisima udžbenika na bosanskom jeziku.

Ministar je preuzeo obavezu da o postignutom dogovoru sa sastanka obavijesti Vladu Republike Srbije kako bi Vlada dala saglasnost.

Na sastanku je također ustanovljeno koje su obaveze iz Memoranduma do sada realizovane i u kojim fazama izrade se nalaze nedostajući udžbenici na bosanskom jeziku, te je dogovoreno da učenici u nastavi na bosanskom jeziku do početka školske 2017/18. godine dobiju većinu udžbenika koji su definisani Memorandumom i aneksom Memoranduma o izdavanju udžbenika.

Memorandumom je predviđeno da nedostajuće udžbenike i dodatke udžbenicima na bosanskom jeziku izradi i štampa javni izdavač Zavod za udžbenike u saradnji sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem i Ministarstvom prosvjete.

Ministar prosvjete upoznao je predstavnike Vijeća da su predsjednik Nacionalnog prosvjetnog savjeta prof. dr. Aleksandar Lipkovski i predsjednik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja prof. dr. Zoran Avramović smijenjeni sa tih funkcija. Zavod za udžbenike predstavljali su Dragoljub Kojčić, direktor i glavni urednik Zavoda, Milorad Marjanović, direktor izdavačkog sektora i urednica Vesna Pajević.

Sastanku su u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća prisustvovali potpredsjednik Vijeća Esad Džudžo, predsjednik Izvršnog odbora Hasim Mekić i predsjednik Odbora za obrazovanje Bajro Gegić.

Informativna služba BNV-a

Podeli