Saobraćaj u tranzitu

 

Počela je turistička sezona a sa njom i povećan tranzitni saobraćaj kroz Novi Pazar prema Jadranskom primorju. Saobraćajna policija nastoji da bude od pomoći vozačima, ali i da svakodnevnim aktivnostima utiče na stanje bezbednosti u saobraćaju.

Saobraćajnicom Raška-Novi Pazar-Mehov krš tokom prošle turističke sezone prošlo je za tri meseca preko 180 hiljada vozila. Uglavnom se radi o turistima iz Srbije, ali ima i vozila sa inostranim tablicama. Svima njima na usluzi su policajci iz Odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave Novi Pazar. Oni kontrolišu odvijanje saobraćaja i pružaju neophodne informacije, pomoć i savete.

Policajci iskusnim okom prate zamor kod zaustavljenih vozača i savetuju odmor, pogotovu ako se radi o čitavim porodicama u pregrejanim automobilima. U aktivnostima kontrole saobraćaja u tranzitu Odeljenje saobraćajne policije angažovalo je sva raspoloživa tehnička sredstva koja ukjljučuju radare, alkotestere i druga. Sve je podređeno preventivi tako da i vozači brzo shvate da su ono tu zbog njihovog bezbednog putovanja.

Podeli