U “Klubu heroja” “Hava pulsirala ljubavlju”

U “Kulubu heroja” u Novom Pazarzu održano je veče poezije “Hava pulsira ljubavlju” mlade pjesnikinje Lejle Ugljanin.

“Klub heroja” počeo je sa realizacijom projekta koji za cilj ima afirmaciju mladih i talentovanih Novopazaraca. Ljubitelji poezije čuli su stihove studenta srpskog jezika i književnosti Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Lejle Ugljanin.

Lejla je rođena u Novom Pazaru, 1995. godine. Učesnica je mnogih literarnih konkursa. Sa svojom pjesmom “Šarenilo crnila” osvojila je 3. mjesto na takmičenju “Štrpci bez mezara” u Prijepolju. Poezija koju ona piše prožeta je orijentalnim motivima, motivima smrti i prolaznosti.

Stihove su govorile Rijalda Halilović, Ajla Bugarić, Lejla Doljanac, Zehra Mavrić i Jasmina Arslanović a muzička pratnja bila je Džejlana Petlača.

A.Ni.

Podeli