Dualno obrazovanje daje dobre rezultate

U cilju podizanja kompetencija i obrazovanja učenika stručnih škola Ministarstvo prosvete u saradnji sa Privrednom komorom Srbije pokrenuli su projekat dualnog obrazovanja. Srednja škola za dizaj tekstila i kože počela sa primenom ovog projketa i kako kaže direktor ove škole Meho Camović oni su još pioniri ali već sada ima dobrih rezultata.

Dosadašnja praksa je dokazala da učenici nakon završene srednje stručne škole nemaju odgovarajuće kompetencije odnosno nemaju ni znanja ni veštine ni stavove koja su potrebna da bi se uključili u svet rada. Stoga je sistem dualnog obrazovanja pravi način da se to ispravi, istakao je načelnik Školske uprave Kraljeva Miljojko Luković. Ovaj sistem obuhvata profile trećeg i četvrtog stepena kao i peti takozvani specijalistički stepen.

„Da bi škole upisale obrazovne profile po dualnom sistemu obrazovanja moraju imati odgovarajuće socijalne partnere, privrednike koji moraju ispuniti određene uslove u pogledu plana i programa za odeđeni obrazovni profil. Kako bi mogla da konkuriše neka firma, poslodavac mora da ima potvrdu da ispunjava sve uslove“, dodao je Luković.

Dualno obrazovanje pruža šansu da se učenici nakon završene škole odmah zaposle a modni krojač koji je trenutno u sistemu dualnog obrazovanja ima prednost, jer sa trećeg stepena učenici mogu da upišu visokostrukovnu školu. Tako da mogu da napreduju jako brzo u struci i maltene dobiju godinu dana na poklon istako je direktor srednje škole za dizajn tekstila i kože Meho camović.

„Uslovi koje imamo u školi i naši socijalni partneri sa kojima sarađujemo su fantastični. Imao sam čast da učesrtvujem u komisiji koju je odredio Ministar prosvete, koja određuje plan i program modnog krojača, i mogu da kažem da je daleko bolji u odnocu na prethodne godine i da je dosta prilagođen lokalnim samoupravama i socijalnim partnerima i daje više mogućnosti za specijalizaciju učenika prema socijalnim partnerima“, dodao je Camović.

Svi učenici koji su završili  srednju školu po dualnom obrazovanju dobiće diplomu uz koju će imati i dodatak sa detaljnim opisom koju je praksu obavljao i kod kog poslodavca. Takođe će od naredne školske godine odnosno 2018-te svaki poslodavac biti u obavezi da plati 50 odsto od minimalne zarade onom koji ima praksu kod njih, i dužan je da održi najviše 35 sati nedeljno.

Alma A.

 

Podeli