Radionica o zloupotrebi vatrenog oružja i uticaju na rodno zasnovanom nasilju

Prema procjenama Ministartsva unutrašnih poslova, u Srbiji postoji između 200 i 900 hiljada komada ilegalnog oružja. “U pripremi i sprovođenju budućih kampanja povodom legalizacije oružja koju sprovodi nadlježno ministarstvo, treba uspostaviti saradnju sa širim krugom aktera kako bi se ojačala svijest o opasnosti od vatrenog oružja”, ovo je samo jedan od nekoliko zaključaka sa radionice održane u Novom Pazaru, o “Zloupotrebi vatrenog oružja i uticaju na rodno-zasnovano nasilje”.

Centar za istraživanje javnih politika održao je u Novom Pazaru lokalnu radionicu posvijećenu temi “Zloupotreba vatrenog oružja i uticaj na rodno-zasnovano nasilje”. Projekat se sprovodi zahvaljujući podršci Matra programa ambasade kraljevine Holandije u Srbiji. Projekat ukazuje na važnost sveobuhvatnog povezivanja i zaokruživanja javnih politika, zakonodavnog okvira i praksi koje se bave vatrenim oružjem i nasiljem u porodici.

Na radionici su predstavljeni inicijalni rezultati studije koju je stručni tim Centra za istraživanje javnih politika pripremio u okviru projekta ,,Analiza zloupotrebe vatrenog oružja i njegovog uticaja na rodno-zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika”.

Takođe, učesnici i učesnice radionice imali su priliku da razmjene iskustva i da se detaljno upoznaju sa zakonodavnim okvirom, uticajem prisustva vatrenog oružja u porodici i medijskim izvještavanjem o rodno-zasnovanom nasilju.

A.Ni.

Podeli