Nove fiskalne on – line kase!

Vlada Republike Srbije je nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije predvidjela uvođenje on- line fiskalizacije. Za državu to znači povećanje fiskalnih prihoda ali  i povećanje finansijske discipline poreskih obveznika.

U Republici Srbiji  trenutno trenutno ima oko 190 000 fiskalnih kasa, a po podacima iz 2015. godine preko 330 000 poreskih obveznika. Procjena o povećanju prihoda zasnovana je na iskustvu iz dosadašnjih kontrola fiskalnih kasa, koje su pokazale da se svaki treći fiskalni račun ne izdaje, ili je falsifikat, ali i na iskustvima zemalja iz regiona koje su prije Srbije uvele ovakav sistem.

Prema riječima finansijskog analitičara,  prof.dr  Eldina Dobardžića, sve korisnike koji bi morali da pređu na novu on – line fiskalizaciju, kumulativno bi koštalo približno  200 miliona eura, odnosno  od 200 do 2000 eura po jednom poreskom obvezniku.

Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije koji je rađen zajedno sa Nacionalnom agencijom za lokalni ekonomski razvoj , predviđeno je i širenje mreže poreskih obveznika, na korisnike koji do sada nisu obuhvatani, a to su advokati, taksisti, zubari i drugi, dodaje profesor Dobardžić.

Rokovi za primjenu novog sistema će zavisiti od novog zakona, a sigurno je da prelazak neće biti obavljen u jednom danu, već će se za pojedine kategorije poreskih obveznika uvoditi postepeno , u skladu sa zakonom o fiskalnim kasama.

Planirano je da u samoj Centrali Poreske uprave bude formiran tim koji će zahvaljujući kompjuterima, kontrolisati izdavanje računa i koji će tačno vidjeti gdje se u nekom vremenskom periodu uopšte nije izdao račun. Kako objašnjavaju poreznici, u svakom slučaju neće se odustati od dosadašnjeg, klasičnog kontrolisanja na terenu.

Irma Hodžić

Podeli