Zaživela praksa overe potpisa kod notara

Nova praksa overavanja potpisa, rukopisa i prepisa isključivo kod javnih beležnika uspešno je zaživela u Novom Pazaru, gde postoje dve javnobeležničke kancelarije. U Sjenici, Tutinu i Raški međutim, poslove overavanja isprava i dalje rade sudovi i opštinski organi uprave, jer u tim opštinama još uvek nisu imenovani javni beležnici.

Pre gotovo dva meseca, kada je stupio na snagu novi Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, odeljenja za overe u sudu i gradskoj upravi u Novom Pazaru prestala su sa radom. Iako za kratko vreme, notari su se uspešno organizovali, prostorno, tehnički i personalno, za potpuno preuzimanje nove nadležnosti.

Prema statističkim podacima u Novom Pazaru na mesečnom nivou obavi se oko dve i po hljade overa. U skladu sa tim, prema rečima javnog beležnika Hafiza Hajrovića, angažovana su po dva overivača kod svakog od notara pa se sam postupak obavlja na efikasniji način.

‘’Mi smo pokušali da malo I humanizujemo tretman građana; da obezbedimo da ljudi ne stoje dok vrše overe, da ima svako svoj pult, gde je obezbeđena provatnost bez prisustva trećeg lica’’, kaže Hajrović. On zahvaljuje građanima na, kako kaže, iskazanoj kulturi ophođenja prema notarskoj službi.

Što se tiče naknada za overu dokumenata, uporedni podaci kazuju da su propisane naknade za overe kod javnih beležnika znatno niže u odnosu na ranije takse u odeljenju Geadske uprave, dok su u odnosu na sudske takse naknade za neke overe niže, a za druge neznatno veće.

S.Lj.

Podeli