Prolećni mrazevi nisu opasnost za voćnjake

Najavljeni prolećni mrazevi do -1,5 nisu opasnost za voćnjake na ovom području, kažu iz Poljoprovredne savetodavne stručne službe. Mogu biti ugrožene samo jagode, koje treba adekvatno zaštiti. Intezivnije padavine ne pogoduju ishrani stoke na pašnjacima, a voću daju dovoljnu količinu vlažnosti za razvoj.  Vodostaj reka u Novom Pazaru je u porastu, ali nema opasnosti od poplava.

Kiše povoljno utiču na voćnjake i nisu dovoljne za normalan rast I razvoj ovoj  fazi. Za stabla voća , koje se uzgajaju na ovom području potrebo je 550 litara godišnje, pa iz poljoprivrdne savetodavne stručne službe apeluju na voćare da nadoknađuju vodu, koja nedostaje. Ukoliko bude bilo većih mrazeva, savetuje se da se stabla adekvatno zaštite. Jedino može doći do oštećenja jagoda, jer su kod njih osetljivi cvetovi, te je potrebno pokriti ih agrotekstilom.

„Mrazevi kod nas traju oko dva sata i njihovo najveće dejstvo je  pet ujutru. Treba se braniti orošavanjem, ali je  to skupo iako je najefikasnije. Zamena može biti  zadimljivanje sa čim poljoprivrednici mogu, starim gumama, vlažnim materijalom, koji pravi gust dim i sprečava da u peridou od 4 do 6 ujutru dodje do smrzavanja“, kaže ispred Poljoprivredne stručne službe Silvija Hodžić.

Kiša ne pogoduje ishrani stoke na pašnjacima, jer treba sačekati nekoiliko dana da se trava osuši i naraste preko 15 centimetara.

Sa ishranom na pašnjacima treba početi postupno. Prvog dana jedan sat, drugog dana dva sata i tako redom”, rekao je Safet Vesnić ispred PSSS-a.

Iz odeljenja za vanredne situacije kažu da su vodostaji reka u porastu, ali nema opasnosti od njihovog izlivanja. Sektor za vanredne situacije Srbije dao je upozorenje svim organizacionim jedinicama kao i svim opštinskim, gradskim i okružnim štabovima za vanredne situacije, kako bi podigli nivo spremnosti za reagovanje u situaciji obilnih padavina.

Podeli