ZapoŔljavanje osoba sa invaliditetom jedan od prioriteta Akcionog plana

Bolja zdravstvena zaÅ”tita, radno osposobljavanje, kvalitetnije obrazovanje, Ā kultura i sport, a poboljÅ”anje socijalne zaÅ”tite, zadaci su Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Novog Pazara. Radna grupa za sprovođenje ovog strateÅ”kog dokumenta razmatrala je na sastanku aktivnosti u oblasti zapoÅ”ljavanja koji će biti realizovani do septembra ove godine.

U izradi ovog važnog dokumenta učestvovali su predstavnici svih nevladinih organizacija, matična udruženja osoba sa invaliditetom, predstavnici grada, kao i odbrnici gradskog parlamenta. NaĀ  ovom sastanku razmatrane su aktivnostiĀ  u oblasti zapoÅ”ljavanja. One će, prema rečima predsednika radne grupe Fevzije Murića, biti realizovane kroz program za obuku, edukaciju I prekvalifikaciju osoba sa invaliditetom. Osobe koje to zavrÅ”eĀ  doći će do posla, između ostalog i zahvaljujući punoj podrÅ”ci radne grupe.
ā€žObrazovanje i prekvalifikacija su dva veoma važna elementa. Moramo omogućiti da se radno sposobna lica za određene poslove osposobe i uposle, kako bi zarađivala za lične potrebe. Zakon je predvideo i obavezu upoÅ”ljavanja osoba sa invaliditetom i jedan od naÅ”ih prioriteta u ovom trenutku jeste da proverimo da li su poslodavci ovu obavezu ispoÅ”tovaliā€œ, kazao je Murić.

Murić dodaje da je u prethodnoj godini dosta urađeno na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.

ā€žGrad je za ovu godinu predvideo između 60 i 70 miliona za posebne oblike socijalne zaÅ”tite namenjene takvim licima. NaÅ” grad je uÅ”ao u najuži krug republičke kancelarije zaÅ”titnika građana za jedno simbolično priznanje koje potvrđuje da smo u prethodnoj godini na konkretnom planu načinili pomake. Uskoro ćemo znati da li smo dobitnici, ali je i ovaj stadijum signal da je naÅ” rad prepoznat kao kvalitetanā€œ, rekao je Murić.

SkupÅ”tina Grada je Akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom usvojila u januaru ove godine, a aktivnosti obuÅ”vaćene ovim dokumentom sprovodiće se do 2021.godine.

Podeli