Ljajić u poseti Priboju

Na početku svoje celodnevne posete građanima Priboja koji žive u ruralnim delovima opštine,potpredsednik Vlade i ministar Rasim Ljajić se upoznao sa dugotrajnim i kompleksnim problemom kliziša u naselju Luka, za čije će rešenje biti neophodna bliska saradnja lokalnih vlasti i nadležnih institucija Vlade Srbije. Okupljeni meštani zamolili su Ljajića da svojim angažovanjem pomogne u rešavanju gorućeg problema koji je oštetio veći broj kuća, a odranjanjem lokalnog puta,  presekao komunikaciju sa ostatkom opštine za  preko 60 domaćinstava.

Posete Čitluku, Zabrnjici, Krajčinovićima, Sjeverinu i Kalafatima, bile su prilika da se ministar upozna sa problemima i potrebama poljoprivrednih proizvođača i meštana ovih seoskih mesnih zajednica, koje su najviše zanimale mogućnosti saradnje sa turskom razvojnom agencijom TIKA, subvencijama vlade za poljoprivredu, kao i načinima osnivanja udruženja i zadruga koje bi pomogle poljoprivrednicima da zajednički i projektno unaprede svoju proizvodnju i poprave uslove života u seoskom području.

Uz veliku zahvalnost jedinom ministru koji je svoj ceo dan posvetio zabitim selima pribojske opštine, i u neposrednom i prijateljskom razgovoru informisao se o životu i svakodnevnim problemima porodica na selu, meštani svih šest mesnih zajednica jednoglasno su  istakli i veliko nezadovoljstvo upravo bošnjačkim predstavnicima pojedinih partija, koji su nepravilnostima i nezakonitostima  kroz Fond za poljoprivredu opštine Priboj i drugim donacijama za razvoj poljoprivredne proizvodnje, naneli u proteklom periodu ogromnu štetu većini stanovnika ovog  ruralnog područja. Posebno su bile potresne priče  meštana Sjeverina koji su bili raseljena lica u toku ratnih dešavanja, i koji su ministra zamolili da se angažuje na rešenju obustavljenog programa Vlade i zakonskog procesuiranja svih nepravilnosti koje su  ih ostavili bez već  odobrene pomoći.

Na završetku posete, minstar Ljajić je sa saradnicima i funkcionerima lokalnog SDP-a, dogovorio pravljenje akcionog plana sa listom prioritetima na revitalizaciji ruralnih područja opštine Priboj, uz urgentno angažovanje svih  na saniranju nefunkcionalnog  sanitarnog čvora u školi u Krajčinovićima i pomoći i opremanju škole u Kalafatima koja  indolentnošću i neshvatljivom nebrigom lokalnih  organa i politikanstva u  ovoj mesnoj zajednici više liči na ruinu nego na jednu od retkih seoskih škola koja ima veći broj učenika.

Irma Poturović

Podeli