TV Tutin dobija najviše sredstava na opštinskom konkursu

Komisija za ocenjivanje projekata pristiglih na konkurs Opštine Tutin za sufinansiranje medija predložiće Opštinskom veću da tri medija dobiju sredstva i to: TV Tutin, TV Jedinstvo i Novinska agencija “Beta” vlasnik radija “Sto Plus. Budžet od sedam milona dinara raspoređen je tako što je televizija Tutin dobila je 6.5 milona dinara, televizija Jedinstvo dobila je trista hiljada dinara, dok je Radio Sto plus dobio  dvesta hiljada dinara.

 

“Komisija je na današnjem zasedanju odlučila da od šest učesnika konkursa polovina dobije finansijska sredstva saglasno  kriterijumima u uslovima konkursa koji su u ponuđenim projektima bili presudni za naše većinsko odlučivanje”, kazao  je, predsednik Komisije Esad Kučević koji je delegiran kao nezavisni novinar.

Odluka tročlane Komisije nije bila jednoglasna, jer kao što je Radio televizija Novi Pazar ranije saznala dva kandidata na konkursu ne ispunjavaju zakonske uslove. TV Tutin koja je dobila nejveći deo sredstava od 6.5 miliona dinara ima opomenu od strane Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izdatu 7. oktobra 2015. godine.

“Ja  sam glasao protiv svih ovih odluka. Tražio sam izuzeto mišljenje jer sam smatrao da jedan medij koji je dobio sredstva nije ispunjavao zakonske uslove za to. Smatrao sam da  su neki projekti koji nisu dobili sredstva iz opštinskog budžeta  mnogo bolji u odnosu na one koji su dobili sredstva”, kazao je član komisije Anel Grbović (UNS).

Iako važeći pravilnik Ministarstva kulture i informisanja definiše u članu 36. da mediji koji u prethodnih godinu dana imaju izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela i tela samoregulacije zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda ne mogu učestvovati na konkursima,  to nie sprečilo Komisiju da upravo tom mediju TV Tutin dodeli 6.5 miliona od ukupno 7 miliona dinara koliko je Opština Tutin izdvojila za sufinansiranje medijskih projekata u 2016. Godini.

Direktor Radio televizije Novi Pazar Denis Mavrić kazao je da je skandalozna odluka ove Komisije da se najvećoj medijskoj kući u Sandžaku ne dodeli ni jedan jedini dinar.

„RTV Novi Pazar je po kadrovskim i  tehničkim potencijalima, kao i po rasprostranjenosti u emitovanju programa apsolutini lider u Sandžaku. Jedva čekamo pismeno obaveštenje i razloge o našem odbijanju. Baš nas interesuje zbog čega su takozvani  medijski stručnjaci odlučili da nas odbiju ,a sa druge strane najviše sredstava je uzela amaterska, niskobudžetna, piratska televizija  koja nema ni sedam zaposlenih radnika, koja  emituje najskuplje filmove bez licenci i dozvola”,kazao je Mavrić.

On je ukazao da TV Tutin ima opomenu REM-a.

“Oni  nisu u stanju da čak dostave spisak emitovanioh muzičkih dela i košuljica, zbog čega su dobili opomenu REM  što ih diskvalifikuje sa svih  konkursa. Očigledno je da je TV Tutin  na osnovu političke podobnosti dobila najviše sredstava. Jasno je da je odluka komisije politička, a ne stručna. Ovo nikako neće ugroziti naš rad I samo će nas potstatći da budemo bolji i profesiionalniji u budućnosti. Neće nas iznenaditi da i Opštinsko veće Tutina  prekrši zakon i podrži ovakvu odluku komisije”, naglasio je Mavrić.

Odluka Komisije za ocenjivanje projekata će biti upućena Opštinskom veću na razmatranje, koje će doneti  konačnu odluku. Nakon toga sledi potpisivanje ugovora sa medijima koji su dobili sredstva iz budžeta Opštine Tutin. Pored televizija Tutin i Jedinstvo i Novinske agencije „Beta“, Radio Televizije Novi Pazar,  na konkurs Opštine Tutin za sufinansiranje medijskih projekata prijavili su se i Kopernikus Raška, kao i Dangraf, izdavač dnevnog lista Danas.

A.M.K.

Podeli