I javnim radovima do lepšeg grada

Javnim radovima u Filijali Nacionalne službe zapošljavanja ove godine je obuhvaćeno 162 nezaposlena lica. Na poslovima čistoće i očuvanja životne sredine angažovano je 49 radnika. Oni su danas radili na uređenju grobalja i keja pored reke Raške.

 

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje kroz sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa. U Filijali NSZ u Novom Pazaru ovi poslovi su iz oblasti socijalno-humanitarne sfere, čistoće i očuvanja životne sredine. Zaposleni u okviru javnih radova danas su radili na uređenju grobalja i keja pored reke Raške.

JKP “Čistoća” zaposlilo je na tri meseca, koliko traju javni radovi, 49 lica od kojih izvestan broj zalaganjem na poslu ima šansu da zasnuje stalni radni odnos.

Javnim radovima ostvaruje se velika društvena korist, a nezaposlena lica dobijaju šansu da rade i eventualno zasnuju stalni radni odnos.Sredstva koja su ove godine izdvojena za javne tradove u Filijali NSZ u Novom Pazaru iznose 13 miliona i 300 hiljada dinara.

(D.J.)

Podeli