Misija Evropske unije o položaju nacionalnih manjina

Ekonomska i politička situacija, stanje ljudskih i manjiskih prava, kao i zloubotreba Nacionalnog saveta BoÅ”njaka, teme su o kojima su na sastanku razgovarali gradonačelnik Novog Pazara dr Meho Mahmutović i Å”ef političkog odeljenja delegacije Evropske unije u Beogradu Luka Bjankoni. Gradonačelnik je nakon sastanka rekao da je predstavnik EU upoznat sa svim problemima, a i o načinima kako da se oni reÅ”e.

Ā 

DanaÅ”nji sastanak okarakterisan je kao konstruktivan, a predstavniku EU predočeni su i problemi, ali i načini reÅ”avanja tih problema. Po rečima prvog čoveka Novog Pazara dr Meha Mahmutovića, Bjankoni je upoznat sa zloupotrebom Nacionalnog saveta u lične i političke svrhe. Najveći nacionalni interes svih ljudi je, prema rečima gradonačelnika Mahmutovića da mogu da ostvaruju svoja osnovna ljudska prava, a da ta prava budu adekvatno predstavljena.

ā€ž Nacionalni savet BoÅ”njaka ne obavlja ulogu zbog koje je osnovan i svi zakonom predviđeni segmenti BNV se zapravo zloupotrebljavaju. Činjenica je da su opozicioni članovi BNV isključeni iz zgrade i onemogućeno im je delovanje unutar objekta. Tu ustanovu treba da preuzmu stručnjaci, jer ne sme biti političko već savetodavno telo . želimo da predstavnici EU shvate ove podatke o zloupotrebi na pravi način. Najveći nacionalni interes svih ljudi je da normalno žive, Å”koluju se, da se leče, rade, putuju, da slobodno kažu kako se zovu, kojoj religiji pripadaju i kojim jezikom govore, a da to ostalima ne izaziva animozitetā€œ, rekao je gradonačelnik Mahmutović.

Bjankoni je svoju misiju prikupljanja činjenica o Novom Pazaru započeo upravo posetom gradonačelniku Mahmutoviću, a kako je istakao po sastanku, u fokusu misije je upravo situacija unutar boÅ”njačke zajednice.

ā€œU fokusu ove misije je položaj nacionalne manjine u ovom regionu, kao I međunacionalni odnosi u Novom Pazaru. Mi smo svesni da postoje politička različita miÅ”ljenja, ali osim sa predstavnicima lokalnih vlasti sastaćemo se sa predstavnicima BoÅ”njačkog nacionalnog veća, sa kojima smo se sretali i ranije u Beogradu, a i sa predstavnicima Islamske zajedniceā€

Kako je najavljeno, predstavnici delegacije Evrospke unije u Beogradu sastaće se I sa predstavnicima civilnog sektora u Novom Pazaru.

Podeli