SEDA o upravljanju projektnim ciklusom

Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“ u saradnji sa Gradskom upravom grada Novog Pazara organizovala je trening seminar na temu “Upravljanje projektnim ciklusom“ koji je namenjen zaposlenima u javnom sektoru, medicinskim institucijama, školama, univerzitetima, nevladinim organizacijama u Novom Pazaru. Na seminaru su predstavljeni opšti koncepti upravljanja projektnim ciklusom, mogućnosti za finansiranje projekata, praktična primena predloga projekta i projektne dokumentacije, kao i principi implementacije, praćenje izvršenja aktivnosti projekta i izveštavanje.

Trening seminar traje 4 dana, od čega su dva predavanja a dva dana radionice. Na kraju, rezultat ovog edukativnog seminara biće da svaki od polaznika ima razvijen koncept predloga projekta koji će on naučiti da samostalno razvija, istako je programski menadžer RRA „SEDA“ Novi Pazar Džemil Huseinović.

„Cilj jeste da se ljudi koji se u tim institucijama bave ovim stvarima još bolje upoznaju sa celom tom problematikom kao i sa celokupnim procesom upravljanja projektima kako bi oni sutra što bolje i efikasnije sprovodili projekte u njihovim organizacijama“, rekao je Huseinović.

Ovo je nastavak serije treninga i seminara koje Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“ Novi Pazar redovno sprovodi u poslednjih nekoliko godina.

„Na radionicama se predstavljaju pre svega važne fundamentalne stvari vezano za oblast upravljanja projektima, govorimo o donatorskim projektima koji finansiraju domaći međunarodni donatori, pre svega evropska unija i metodologija koju propisuje Evropska komisija, dok je drugi deo vezan za praktičnu primenu svih tih neophodnih znanja, veština i iskustava koje su važne za uspešnu pripremu i realizaciju donatorskih projekata. Možemo da kažemo da ljudi odlaze zadovoljni sa ovakvih seminara i treninga. Mi ostajemo u komunikaciji sa svima njima, i kao Regionalna razvojna agencija pružamo svu moguću, tehničku i savetodavnu pomoć , svim organizacijama nebitno iz kog su sektora“, dodao je Huseinović.

On kaže da je obuka podjednako namenjena svima. Nebitno odakle dolaze kao ni koliki im je nivo znanja. Onima sa manje ili više znanja, ovakvi seminari pomažu da se podsete nekih pojedinosti, dok oni koji to znanje nemaju će na jedan praktičan način biti u situaciju da steknu makar neki osnovni uvid u pisanju projekta. Huseinović dodaje i da su sve obuke koje radi Regionalni razvojni centar Sandžaka „SEDA“ besplatne za svoje korisnike.

A. Ademović

Podeli